Trạm khí: Phú Thọ: Tp Việt Trì -- Trạm khí: Hà Nội: 556 Nguyễn Văn Cừ -- Trạm khí: Hà Nội: Khu vực Lăng (Path1) -- Trạm khí: Hà Nội: Khu vực Lăng (Path2) -- Trạm khí: Hà Nội: Khu vực Lăng (Path3) -- Trạm khí: Hà Nội: Khu vực Lăng (Đo Bụi) -- Trạm khí: Tp Hạ Long: vườn hoa phường Hồng Hà -- Trạm khí: Huế: Trạm quan trắc nước tại Phường Phú Hậu -- Trạm khí: TP Đà Nẵng: 41 Lê Duẩn -- Trạm khí: Khánh Hòa: Nha Trang --